REFILL patrona Static Control

Znate li da se patrone Static Control mogu nadopunjavati (REFILL) i to 4 - 5 puta po laserskoj ili tintnoj patroni.

Svaka Static Control patrona proizvedena je od kvalitetnih materijala kao što su bubanj,plastika,metali i ostali dijelovi, te mogu izdržati novo nadopunjavanje toner prahom ili tintom. 

Cijena nadpunjavanja (REFILL-a) je 30% do 70% povoljnija u odnosu na nove Static Control tonere te ne trebamo bacati potrošene tonere i tinte.

Osim što štedimo novac,na taj način štedimo i smanjujemo otpad i potičemo kružnu ekonomiju.