Obnovljeni Lexmark toneri

Obnovljeni toneri ponovno su napunjeni toneri iz istrošenih praznih uložaka. Vršimo punjenje sa najkvalitetnijim materijalima i čipovima koji garantiraju kvalitetan i dugotrajan ispis. 

 Punjenje smanjuje otpad