INKjet tinte Static Control

INKjet TINTE
Naša linija tintnih uložaka pruža bogate, šarene ispise od početka do kraja.
Svaki spremnik nudi točan broj stranica i pokreće ga Tehnologija čipa Static Control-a.